Logo Lånescore

Hva er Lånescore????

Din lånescore indikerer muligheten for å få innvilget et forbrukslån i norske banker. Lånescoren beregnes på grunnlag av opplysninger om din privatøkonomi, og er en veiledende sannsynlighet for at du skal få innvilget et standardlån, satt til 100 000 kr.

Lånescoren vil typisk være et tall mellom 20 og 80, hvor en høy lånescore angir en høyere sannsynlighet for innvilgelse. En lav lånescore betyr ikke at innvilgelse er utelukket, og sjansen for innvilgelse kan ofte bedres, f. eks. ved å ta med en medsøker.

Følgende forutsetninger er gjort for beregning av lånescoren:

  • Alder 25 år eller mer
  • Fast arbeid med inntekt 250000 eller mer
  • Ingen betalingsanmerkning

Velg dine data nedenfor og beregn din lånescore!

lånescore forteller om dine muligheter for lån lånescore er en gratis tjeneste lånescore gir deg øyeblikkelig svar
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i